Choose your language

Jobs

The world of hatching eggs is constantly in motion. Markets are ever more globalized and poultry producers increasingly automated and integrated. What's more, the demands of consumers in terms of bio-security and chick quality are continuously changing.

Petersime relies on innovative, client-focused, open-minded people to keep up with the modern-day trends and ensure our leadership in the market. Are you up to it? 

Productieplanner

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de volledige flow van productieplanning.

Read more »

Preventieadviseur

De preventieadviseur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie van en toezicht op een consistent veiligheids- en gezondheidsbeleid. Hij/Zij ontwikkelt, coördineert en volgt het beleid op voor preventie en bescherming op het werk in Petersime (NACE-code 28.300) teneinde de wettelijke normen zoals bepaald in de welzijnswet na te leven. De preventieadviseur rapporteert aan de Manager Operations.

Read more »