Choose your language

Afdelingsverantwoordelijke (productie – las&voorbroedwagenlijn)

Coördineren  van de dagelijkse activiteiten op de werkvloer met de bedoeling het productieproces en de dagelijkse planning te kunnen realiseren volgens de opgelegde targets en kwaliteitsnormen. De Afdelingsverantwoordelijke rapporteert aan de Productie Manager.

Description

 • Instaan voor dagelijkse organisatie van het productieproces (vb. plaatsen van de operatoren op de juiste plaats volgens de te behalen output).
 • Toezien op gebruik van werkingsmiddelen binnen eigen afdeling teneinde optimaal gebruik van productienoden te garanderen (efficiëntie).
 • Opvolgen van kwaliteit binnen de eigen afdeling met het oog op behalen van de kwaliteitsstandaarden.
 • Naleven van beleidslijnen binnen de eigen afdeling zodat kan worden ingestaan voor een veilig en correct beleid (operatoren aanspreken en coachen naar gebruik van de te dragen beschermingsmiddelen en op een veilige manier te werken).
 • Indien nodig bijsturen in de respectievelijke teams (bvb. kwaliteitsproblemen, stockbreuken, structurele tekorten, afwezigheden,…).
 • Aansturen van de medewerkers om motivatie en rendement te maximaliseren (gesprekken voeren) / Coachen en begeleiden van de teamleiders.
 • Communicatie met andere afdelingen om informatie-overdracht te verzekeren (operatoren opleiden tot het juist documenteren van overdrachten)
 • Bepalen van prioriteiten en communiceren van taken naar onderhoudsteam.
 • Bijwerken en onderhouden van de vakkennis en de technische vaardigheden in het kader van het productieproces en de installaties.
 • Meedenken en anticiperen in functie van een adequate middellange termijnplanning op vlak van werkregime, overuren, make or buy beslissingen, ev. vervangingen personeel (steeds op basis van input van en in samenspraak met de verschillende teamleiders).

Profile

 • Master in de industriële wetenschappen richting elektrotechniek / elektronica / elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring
 • Kennis van en ervaring in de productieomgeving zijn vereist
 • Sterke leidinggevende capaciteiten met aantoonbare ervaring in leidinggevende functie
 • Kennis 5S en lean methodiek
 • Persoonlijke eigenschappen: planmatig, autonoom, initiatiefnemer, hands-on, communicatief, flexibel

Information & application

Schriftelijk solliciteren via .(JavaScript must be enabled to view this email address).