Choose your language

Talent Recruitment & Development Officer

Verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van het Rekruterings- en Selectieproces enerzijds en het Ontwikkelingsbeleid anderzijds om zo bij te dragen tot een geslaagde personeelsbezetting en -vorming binnen Petersime.

Description

1. Rekrutering & Selectie

 • Coördinatie van het rekruterings- en selectieproces
 • Initiëren en opvolgen van vacatures in functie van de personeelsbehoefte (afstemmen met afdelingsmanager & -verantwoordelijke, functieomschrijvingen opstellen en selectiekanalen selecteren,…)
 • Opzetten van ev. aanwervingscampagnes (o.a. via sociale media), deelname aan jobbeurzen etc.
 • Selectiegesprekken voeren, plannen van testen/assessments en opvolging naar kandidaten toe
 • Onderhouden contacten en opvolgen samenwerking met interim- en selectiekantoren
 • Introduceren van nieuwe werknemers

2. Vorming & ontwikkeling

 • (Proactief) uitwerken en verzorgen van opleidingsprogramma’s/ vormingsprojecten in functie van de noden
 • Adviesverlening inzake vormingsaanbod en mogelijkheden op vlak van carrièreplanning
 • Onderhoud van Opleidingsbeheersysteem (registratie / nazien op de toepassing van procedure)
 • Initiëren en opvolgen van subsidiedossiers, Vlaams Opleidingsverlof
 • Proactief uitwerken van samenwerking met scholen, VDAB, etc.

3. Personeelscommunicatie

 • Samen met de andere HR-collega’s mee helpen organiseren van interne events (receptie, personeelsfeest, andere,…)
 • Verzorgen van interne communicatie  (interne nieuwsbrief, Intranet,…)
 • Deelnemen aan diverse HR projecten

Profile

 • Bachelor of Universitair diploma, bij voorkeur in richting gedragswetenschappen
 • Ca. 5 jaar ervaring in HR gewenst
 • Behoorlijke vaardigheid in sociale media
 • Autonoom, ondernemend, communicatief
 • Nederlandstalig, met kennis Engels (een must) en Frans  

Information & application

Schriftelijk solliciteren via .(JavaScript must be enabled to view this email address).